Jsme ECO

Proč recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče?

 • Šetříme přírodní zdroje
 • Chráníme životní prostředí
 • Snižujeme množství skládkovaného odpadu
 • Díky moderním technologiím → vysoké opětovné materiálové využití
 • Základní princip cirkulární ekonomiky

Jak se staráme o naše vysloužilé výrobky?

 • Jsme součástí kolektivního systému ASEKOL, který v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci od roku 2005.
 • ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení v celé ČR.

Kolektivní systém ASEKOL

 • Společnost plní zákonné povinnosti výrobců v CZ, SK, PL a ve zbývajících státech Evropy zajišťuje plnění prostřednictvím organizace WEEE Europe.
 • Zajišťuje sběr a ekologické zpracování všech skupin vysloužilých elektrospotřebičů.
 • Podporuje práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností prostřednictvím chráněných dílen.

Nejhustší sít pro sber elektroodpadu

 • Provozujeme více než 17 tisíc sběrných míst.
 • Máme unikátní projekt červených kontejnerů - cca 4000 v ČR mapu lokací všech červených kontejnerů najdete na www.cervenekontejnery.cz.
 • Více než 1300 sběrných dvorů mapu lokací všech sběrných míst najdete na www.asekol.cz/sberna-mista/.

Sber elektrozarízení

 • Míru zpětného odběru elektrozařízení plníme na 66,6 % (dle směrnice EU je tato kvóta stanovena na 65 %).
 • V roce 2021 jsme zpětně odebrali 46 936 tun elektrospotřebičů.

Cirkulární ekonomika

 • ce elektrozařízení patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky, které snižují produkci odpadu při opakovaném využití materiálů
 • Míra opětovného materiálového využití dle typu výrobku může být až 95 %.
Recyklujte s námi. www.asekol.cz.